ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

 

Η «Σύγχρονες Γεωργικές Εφαρμογές» δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων πράσινου ήδη από το 1997. Σε συνεργασία με έμπειρους αρχιτέκτονες τοπίου δημιουργούμε εξωτερικούς χώρους που χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα , ενώ παράλληλα, φροντίζουμε να  βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Πρωτοποριακά συστήματα άρδευσης καλλιεργειών και αστικού πράσινου με κύριο άξονα την εξοικονόμηση του νερού και τη σωστή διαχείρισή του . Αυτοματισμοί για ολοκληρωμένο έλεγχο της άρδευσης και μελέτη και κατασκευή δικτύων με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της χρήσης των υπογείων υδάτων με σκοπό τη σωστή διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων (πατενταρισμένη συσκευή από τον ΟΒΙ).

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Αναλαμβάνουμε τον αρχικό σχεδιασμό, τη μελέτη και κατασκευή πρωτοποριακών συστημάτων καλλιέργειας  , έλεγχος κλίματος και φωτισμού , διαχείριση νερού , συστήματα υδρολίπανσης ,  μηχαναλογικές και κατασκευαστικές λύσεις.

INDOOR FARMING 

Ολοκληρωμένα αστικά συστήματα καλλιέργειας φυτών σε κλειστούς χώρους  με χρήση τεχνητού φωτισμού τύπου LED . Σχεδιασμός συστημάτων άρδευσης , λίπανσης και ανακύκλωσης νερού. Έχουμε τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις για το σχεδιασμό αλλά και για την κατασκευή των καινοτόμων αυτών πρακτικών καλλιέργειας, που είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε άμεσα.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΘΡΕΨΗΣ 

Παροχή γεωργικών συμβουλών για τους τρόπους και τις νέες μεθόδους  καλλιέργειας φυτών (λαχανοκομικών και ανθοκομικών) σε θερμοκήπια, αλλά και παροχή εξειδικευμένων συνταγών θρέψης και λίπανσης των φυτών ανάλογα με το είδος τους.

Ο ιδρυτής της επιχείρησης «Σύγχρονες Γεωργικές Εφαρμογές» Γιώργος Γκούμας, Γεωπόνος Τ.Ε., εξειδικευμένος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ,διαθέτει   την επιστημονική κατάρτιση  αλλά  και την εμπειρία , λόγω της πολυετούς ενασχόλησής του με την καλλιέργεια φυτών (λαχανοκομικά, φράουλα, άνθη) και συνεπώς είναι σε θέση να παρέχει τις απαιτούμενες γεωργικές συμβουλές από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την  κατασκευή και πλήρη λειτουργία μιας οργανωμένης καλλιέργειας.