ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Η » Σύγχρονες Γεωργικές Εφαρμογές» είναι ιδιοκτήτρια και λειτουργεί από το έτος 2000 μία σύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα  εκτάσεως 3.000 τμ., όπου καλλιεργεί με υδροπονική μέθοδο γαλλική σαλάτα, Lollo rosso, lolla, καθώς και ρόκα. Σε ένα τμήμα της μονάδας καλλιεργείται φράουλα.

Επιβλέπων της παραγωγής είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Γεώργιος Γκούμας, γεωπόνος, ειδικευμένος στην παραγωγή και καλλιέργεια  με υδροπονική μέθοδο στην Ολλανδία.

η γυάλινη θερμοκηπιακή μονάδα

Η τεχνογνωσία του επιβλέποντος, αλλά και οι ιδανικές καλλιεργητικές συνθήκες της συγκεκριμένης μονάδας, όπου δε γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, ενώ χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες συνταγές θρέψης έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Υδροπονική σαλάτα