ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδρυτής της εταιρείας  «Σύγχρονες Γεωργικές Εφαρμογές»   από το έτος 1997 , είναι ο Γεώργιος Γκούμας, Γεωπόνος Τ.Ε.   με  εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην κατασκευή αρδευτικών συστημάτων και  θερμοκηπιακών μονάδων (υδροπονία),  αλλά και στο σχεδιασμό  και κατασκευή χώρων πράσινου, κήπους,γήπεδα, πάρκα). Επιπλέον τα τελευταία δύο χρόνια η » Σύγχρονες Γεωργικές Εφαρμογές» επιτελεί και εξελίσσει καινοτόμες  λύσεις στον τομέα της προστασίας και της διαχείρισης των υπογείων υδάτων.

Ο Γεώργιος Γκούμας είναι ιδιοκτήτης και μίας πρότυπης γυάλινης θερμοκηπιακής μονάδας όπου καλλιεργούνται σαλάτες (διαφόρων ειδών) αλλά και φράουλα με υδροπονική μέθοδο.