ΕΡΓΑ

αρχιτεκτονική τοπίου
Συστήματα αναμίκτη λιπασμάτων
Συστήματα φιλτραρίσματος νερού
Συστήματα δεξαμενών υδρολίπανσης

 

Δοσομετρικές αντλίες λίπανσης

 

NFT καλλιέργεια
Indoor farm (μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή) σε υπόγειο χώρο στην Αθήνα