ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

             

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε     μ α ζ ί     μ α ς 

 Ακράτα Αχαΐας 

25006

τηλ. +3026960 61011

 κιν.  +30 6984627004

mail  agromodern@gmail.com